Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ

§1 DEFINICJE

Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie Sklepu ringme.eu, natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

Karta podarunkowa – będący kombinacją znaków dokument na okaziciela, o wskazanym nominale, który może zostać wykorzystany jako środek zapłaty za Produkty w Sklepie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

§2 ZAKUP KART PODARUNKOWYCH

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu zakup Karty podarunkowej, która może zostać wykorzystana jako środek płatności za Produkty w Sklepie ringme.eu.
 2. Klient zainteresowany zakupem Karty podarunkowej składa Zamówienie za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Karty podarunkowej.
 3. Klient w formularzu zamówienia Karty podarunkowej określa indywidualnie jej parametry, w tym nominał oraz treść jaka będzie się w niej znajdować.
 4. W przypadku zamówienia Kart podarunkowej Klient może dokonać wybrać następujące formy jej dostawy:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Sprzedawca jest wyłącznym emitentem Kart Podarunkowych.
 2. Klient posiadający ważną Kartę podarunkową może dokonać zapłaty za Produkty oferowane w Sklepie, wybierając w tym celu opcję płatność Kartą podarunkową i kierując się wyświetlanymi komunikatami.
 3. W celu dokonania zapłaty Kartą Podarunkową za Produkty dostępne w sklepach stacjonarnych należących do Sprzedawcy Klient przedstawia Kartę personelowi oraz deklaruję wolę skorzystania z tego sposobu płatności.
 4. W celu sfinalizowania płatności  Kartą Podarunkową Klient może zostać poproszony o podanie w Sklepie numerów lub innych znaków umieszczonych na Karcie podarunkowej.
 5. Każda Karta podarunkowa zawiera określony na niej nominał oraz datę ważności.
 6. Klient może dokonać zapłaty Kartą podarunkową jedynie w okresie jej ważności.
 7. Klient może dokonać zapłaty Kartą podarunkową tylko w ramach jednej płatności. Zapłata Kartą podarunkową może jednak obejmować wiele Produktów. Środki pozostałe na Karcie Podarunkowej po dokonaniu nią płatności nie podlegają zwrotowi.
 8. W przypadku wyboru Produktów, których cena przewyższa wartość nominalną Karty podarunkowej Klient ma możliwość dopłaty pozostałej wartości za pomocą innych form płatności udostępnianych przez Sprzedawcę.
 9. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.

§4 REKLAMACJE

 1. Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące Karty podarunkowej.
 2. Sprzedawca przyjmuje i rozpoznaje reklamacje na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu ringme.eu

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest Przedsiębiorca będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Witryna stworzona na platformie